Race Mee

Reglementen voor KNAF Digital


Net als in de fysieke autosport gelden ook voor de digitale wedstrijden op KNAF Digital reglementen. Hier vind je de reglementen die van kracht zijn op dit platform en de daarop georganiseerde competities.

De voorwaarden die van toepassing zijn voor deelname aan de competities op dit platform, zijn te lezen in het algemeen reglement. De voorwaarden die van toepassing zijn voor deelname aan specifieke competities en events, zijn te lezen in de bijzonder reglementen. De reglementen zijn te vinden in de publiekelijk gedeelde reglementenmap via deze link.

Als je een protest wilt indienen, kan dat via deze link naar het protestformulier. De digitale wedstrijdleiding neemt deze in behandeling en publiceert uitspraken daarover, evenals over situaties die door de wedstrijdleiders zelf zijn opgemerkt, op deze pagina.