Race Mee

Protesten, oordelen en publicaties van de wedstrijdleiding


Eerlijk en sportief deelnemen aan competities is de norm bij KNAF Digital. Toch kan er onenigheid ontstaat tussen deelnemers. Daarvoor kan er een protest worden ingediend bij de wedstrijdleiding.

Als je een protest wilt indienen, kan dat via deze link naar het protestformulier. Let op: er geldt een afkoelperiode van 24 uur nadat het incident heeft plaatsgevonden alvorens je een protest mag indienen.

Binnen enkele dagen zal de wedstrijdleiding een oordeel vellen over het ingediende protest. Het oordeel zal publiekelijk gepubliceerd worden: Publicaties Wedstrijdleiding KNAF Digital. Hier worden ook overige publicaties geplaatst, zoals reglementaire updates of mededelingen omtrent regelgeving.